'Meer gebruik van uitzendbureaus'

Aangepast op

Minister Asscher van Sociale Zaken vindt dat mensen in de bijstand meer gebruik moeten maken van uitzendbureaus. In de Tweede Kamer benadrukte Asscher dat bijstandsgerechtigden ook tijdelijk werk moeten aanvaarden. "Dat levert werkervaring op en is goed voor hun zelfvertrouwen", zei hij.

Uit onderzoek van het ministerie bleek een paar maanden geleden dat mensen in de bijstand vaak nogal vrijblijvend denken over de sollicitatieplicht en dat maar eenderde van hen is ingeschreven bij een uitzendbureau. Net als de bewindslieden op Sociale Zaken in het vorige kabinet benadrukte Asscher dat wie kan werken ook moet werken.

De minister zei ook dat een verplichte inschrijving bij een uitzendbureau niet veel zin heeft. Hij wees erop dat uitzendbureaus vooral mensen selecteren, van wie ze denken dat ze kans maken op een baan.