NOS NieuwsAangepast

'Klimaatsubsidies werken niet'

Subsidies en convenanten op het gebied van klimaatbeleid werken niet. De overheid gebruikt deze methoden vaak om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren, maar uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer blijkt dat convenanten te vrijblijvend zijn.

Verder steunen subsidies vaak degenen die toch al van plan waren bepaalde investeringen te doen, zeggen de onderzoekers van het Instituut voor Milieuvraagstukken en CE Delft.

Verplichting

De onderzoekers stellen dat verplichtingen, zoals heffingen op energieverbruik, veel effectiever zijn. Steeds meer bedrijven vragen daar ook om. Zo wil de energiesector graag dat er een verplichting komt voor energiebedrijven om een deel duurzame energie te leveren.

In Nederland wordt elk jaar 1 miljard euro uitgegeven aan klimaat - en energiebeleid. Uit het onderzoek blijkt dat niet bekend is welke effecten afzonderlijke maatregelen hebben op het klimaat.

Minder uitstoot

De resultaten van het totale beleid zijn wel duidelijk; sinds 1999 leidt het tot 2 megaton minder uitstoot van verontreinigende stoffen per jaar op een totale emissie van zo'n 200 megaton per jaar.

Een groot deel van de uitgaven aan klimaatbeleid gaat naar het stimuleren van duurzame energie zoals wind - en zonne-energie en biomassa in kolencentrales.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl