Het voornemen van het kabinet om een leenstelsel voor studenten in te voeren, zal geen meerderheid halen in de Eerste Kamer.

Het kabinet wil de basisbeurs die studenten krijgen vanaf 2014 omzetten in een lening, en de ov-kaart afschaffen. GroenLinks is tegen dat plan en daarmee is er geen meerderheid in de senaat.

Toegankelijkheid

GroenLinks is bang dat de toegankelijkheid en de kwaliteit van het hoger onderwijs door de plannen van VVD en PvdA in gevaar komen.

GroenLinks-Eerste Kamerlid Ganzevoort zegt tegen de NOS dat "er in de uitwerking van het regeerakkoord wel heel grote stappen moeten worden genomen om het voor GroenLinks mogelijk te maken hiermee in te stemmen".

Acties

VVD en PvdA rekenden wel op de steun van GroenLinks, omdat de partij in principe voor een vorm van studieleenstelsel is.

Studenten zijn ook niet blij met de plannen van het kabinet en studentenorganisaties bereiden acties voor.

STER reclame