De Tweede Kamer wil dat automobilisten met een buitenlands kenteken die hier wonen of werken ook wegenbelasting gaan betalen. Deze groep is die belasting nu ook al verschuldigd, maar de controle daarop verloopt moeizaam.

De Kamer wil nu dat het Burger Service Nummer aan de belasting wordt gekoppeld. Daardoor wordt het innen veel gemakkelijker. Een motie van de PVV daarover is met algemene stemmen aangenomen.

Volgens de PVV heeft zo'n 70 procent van de arbeidsmigranten een buitenlands kenteken en loopt de Nederlandse schatkist daardoor tientallen miljoenen euro's mis.

Oldtimers

De Kamer wil verder gebruikers van oldtimers tegemoetkomen. In het regeerakkoord staat dat de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor auto's van 30 jaar en ouder vervalt.

De Kamer wil nu dat het kabinet dat plan versoepelt. Een motie van de SP daarover werd met een grote meerderheid aangenomen. Ook de regeringspartijen VVD en PvdA stemden ervoor; alleen PVV, D66 en GroenLinks zijn tegen.

De Kamer is het ermee eens dat oldtimers niet moeten worden misbruikt om onder de wegenbelasting uit te komen. Maar de meerderheid wil dat mensen die de auto voor hun hobby gebruiken en er maar weinig in rijden, alsnog worden vrijgesteld.

STER reclame