Geen getuigen in opsporingsbericht

Aangepast op

Het Openbaar Ministerie wil bij het plaatsen van opsporingsberichten in beginsel geen beelden van getuigen meer laten zien. Het OM komt hiermee tegemoet aan een klacht van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Volgens het CBP wordt de privacy van getuigen aangetast, als zij in een opsporingsbericht herkenbaar in beeld komen. Getuigen kunnen daardoor in gevaar worden gebracht of ander nadeel ondervinden.

Verspreiding

Het OM is gevoelig voor dit argument. Dat er tot nu toe minder op de privacy van getuigen werd gelet, komt omdat in de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving niets over de privacybescherming van getuigen is opgenomen.

Volgens het CBP zal het OM in de nieuwe Aanwijzing opnemen dat getuigen in beginsel niet in beeld zullen worden gebracht. Alleen bij zeer ernstige misdrijven kan daarvan worden afgeweken.

Aan zo'n besluit moet dan een zorgvuldige toetsing voorafgaan. Zo moet vaststaan dat bij verspreiding van beelden van een getuige zijn veiligheid niet zal worden aangetast.