'Schuldenaar vaak te hard gepakt'

Aangepast op

Overheidsinstanties en deurwaarders stellen bij een beslag op loon of uitkering de beslagvrije voet vaak te laag vast. Daardoor houden burgers te weinig geld over om van rond te komen. Dat zegt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Hij roept burgers op hun beslagvrije voet beter te laten controleren en bij misstanden aan de bel te trekken.

Ongeveer 400.000 keer per jaar leggen schuldeisers beslag op iemands salaris of uitkering. Schuldenaars moeten wel geld over houden om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat bedrag is de beslagvrije voet. De hoogte daarvan is wettelijk vastgelegd en ligt op minimaal 90 procent van het bijstandsniveau. Bij de vaststelling van de beslagvrije voet moet ook rekening gehouden worden met de woonlasten.

Informatie

In de praktijk komt het vaak voor dat schuldeisers geen goede beslagvrije voet kunnen vaststellen, omdat ze niet alle gegevens hebben over de situatie waar de schuldenaar in zit. Zo ontbreekt vaak informatie over iemands inkomsten en uitgaven en de samenstelling van het huishouden. Daardoor wordt er vaak een te lage beslagvrije voet vastgesteld. Volgens de ombudsman leidt dat tot nog meer betalingsachterstanden.

Op de site van de Nationale ombudsman kunnen mensen berekenen op welke beslagvrije voet zij recht hebben. Als dat hoger is dan wat ze nu krijgen kunnen ze een klacht indienen bij de ombudsman.