1 op de 8 heeft burn-outklachten

Aangepast op

Ruim 1 op de 8 werknemers had vorig jaar burn-outklachten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO ging het vooral om werknemers met een baan met een hoge werkdruk en om mensen die weinig sociale steun van collega's en leidinggevenden krijgen.

Van de 7 miljoen werknemers ervoeren ruim 900.000 mensen burn-outklachten. Volgens het CBS moet daarbij gedacht worden aan gevoelens van langdurige vermoeidheid en emotionele uitputting. De cijfers zijn gebaseerd op een enquĂȘte.

Van werknemers die niet worden gesteund door collega's of leidinggevenden, gaf 37 procent aan burn-outklachten te hebben. Onder werknemers die wel waardering kregen voor hun harde of ingewikkelde werk lag dat percentage op 11 procent.

Alleenstaanden

Alleenstaanden hebben relatief het vaakst klachten. Werknemers met een partner en kinderen zijn minder vaak uitgeput door hun werk. Dat komt vooral doordat zij thuis door kinderen of door hun partner worden gesteund en worden opgevrolijkt, zegt een woordvoerder van het CBS.

Het percentage werknemers met burn-outklachten is hoger dan voor de crisis, maar is sinds het begin van de crisis in 2008 vrijwel gelijk gebleven. Het CBS zegt daarover: "Mensen werken hard om door de crisis heen te komen, maar dat houden ze niet jaar na jaar vol."