De integriteit van burgemeester Bas Verkerk (VVD) van Delft staat volgens de Zuid-Hollandse commissaris van de koningin niet langer ter discussie. Uit een rapport van bureau Berenschot blijkt volgens hem vooral dat de politieke verhoudingen in Delft zijn verstoord sinds de zogenoemde 'gondelaffaire'.

Die affaire begon met een ruzie over subsidie aan een pizzeriahouder, die twee Venetiaanse gondels door de Delftse grachten wilde laten varen. De nasleep daarvan beheerst de Delftse politiek al sinds 2005.

Etentje

Kern van de affaire is een etentje van de toenmalige Delftse wethouder Christiaan Baljé (VVD) in de betreffende pizzeria, dat op video is opgenomen. Die opname werd openbaar kort nadat Baljé in 2005 aftrad.

Op de beelden is te zien dat Baljé de - toen nog - Haagse wethouder Bas Verkerk vertrouwelijke informatie gaf over de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester in Delft. Verkerk was daarvoor kandidaat en werd uiteindelijk ook benoemd.

Ook vroeg Baljé aan Verkerk of Den Haag belangstelling zou hebben om een stuk grond bij het ADO-stadion te kopen. Na een bevestigend antwoord belde Baljé de eigenaar van de grond met het advies "voluit te gaan". Daarna liep de gondelaffaire nog jaren door met allerlei juridische procedures tussen betrokkenen.

Zorgvuldig

Bureau Berenschot stelt dat Verkerk in de meeste gevallen zorgvuldig en onafhankelijk heeft gehandeld, maar niet altijd. Op een aantal momenten is volgens Berenschot kritiek mogelijk op de afhandeling van de gondelaffaire door Verkerk en de rest van het college. In die gevallen is door het hele college onvoldoende zorgvuldig en onafhankelijk geopereerd.

Voor commissaris van de koningin Jan Franssen (VVD) is het rapport aanleiding om de discussie over de integriteit van Verkerk af te sluiten. Franssen roept de partijen in de raad op om te gaan werken aan verbeteringen. "Ik zal de ontwikkelingen alert blijven volgen. Als u niets doet, zal ik u hinderlijk blijven volgen omdat het in Delft anders moet en kan", aldus Franssen.

Verkerk heeft zijn excuses aangeboden voor de fouten die hij heeft gemaakt. Ook hij vindt dat zijn persoonlijke integriteit niet meer ter discussie staat.

STER reclame