VVD onderzoekt koopkrachtonrust

Aangepast op

De VVD begint een onderzoek naar de vraag wat er in de partij is misgegaan na de presentatie van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II.

Partijvoorzitter Benk Korthals vindt dat zijn partij zich heeft vergist in de vraag hoe en op welk moment de negatieve koopkrachteffecten aan de achterban moesten worden uitgelegd. Korthals zei dit in het radioprogramma Met Het Oog op Morgen.

Misrekening

Kort nadat de onderhandelingen met de PvdA over de vorming van het kabinet-Rutte II waren afgerond, brak binnen de VVD grote onrust uit over het koopkrachtverlies van de midden- en hogere inkomens.

In eerste instantie was berekend dat dit verlies tot 4 procent kon oplopen. Later bleek dat sommige groepen er veel meer op achteruit konden gaan.

Niet snel genoeg

Volgens Korthals heeft zijn partij de onrust die toen uitbrak niet snel genoeg getemperd. Dit kwam deels door positiewisselingen in de top van de Tweede Kamerfractie. Zo moest toenmalig fractievoorzitter Mark Rutte plaatsmaken voor Halbe Zijlstra, omdat Rutte premier werd.

Vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek zei Korthals dat de partij een les heeft geleerd. Het onderzoek is nodig om de communicatie met de achterban in dit soort situaties te verbeteren.