'Bind internationaal talent'

Aangepast op

Het kabinet wil internationaal talent meer aan Nederland binden. Minister Bussemaker van Onderwijs vraagt de SER hoe dat het beste kan.

In het hoger onderwijs studeren zo'n 87.000 buitenlanders. De meesten gaan na hun studie werken in het land van herkomst. Bussemaker benadrukt dat deze afgestudeerden verloren gaan voor de Nederlandse kenniseconomie en dat met hun intelligentie en creativiteit ook hun koopkracht vertrekt.

'Studenten broodnodig'

Volgens het Centraal Planbureau kan het de schatkist een kleine 750 miljoen euro opleveren als een op de vijf buitenlandse studenten na de studie in Nederland blijft werken.

Bussemaker vindt dat de studenten broodnodig zijn om het tekort aan personeel in bepaalde sectoren op te vangen. De SER moet in het advies ook kijken naar de mogelijke risico's dat Nederlandse werknemers door de buitenlanders worden verdrongen.