In Nederland wordt op grote schaal illegaal afval verwerkt in biogasinstallaties. In het tv-programma KRO Reporter waarschuwt de politie voor een nieuwe vorm van milieucriminaliteit die kan leiden tot ernstige bodemverontreiniging.

In de ongeveer 150 biogasinstallaties of biovergisters in Nederland worden onder meer mest en gft-afval vergist. Uit het biogas dat ontstaat kan groene stroom worden opgewekt. Volgens recent politieonderzoek worden de installaties echter gebruikt om illegaal afval te verwerken en worden daarvoor documenten vervalst.

Zo zouden leveranciers aan biogasinstallaties dierlijk materiaal verkopen als plantaardig materiaal. "De tussenhandelaren doen alles om snel geld te verdienen", staat in een intern politierapport. De politie wil dat er een onderzoek komt naar deze leveranciers.

'Onverantwoord'

In de tv-uitzending van vanavond zegt politiecommissaris Willekens, de Landelijk programmamanager Milieu, dat er extra toezicht op de installaties moet komen. "Als het toezicht niet wordt versterkt, is het risico aanwezig dat we dadelijk hele rare dingen op het land vinden of ontdekken dat er mensen ziek worden of doodgaan als gevolg van crimineel gedrag."

Hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders pleit in het KRO-programma voor nieuwe wetgeving om fraudeurs in de sector aan te pakken. Hij noemt het "buitengewoon onverantwoord" dat er na een inspectie in 2010 geen maatregelen tegen frauderende leveranciers zijn genomen.

Hoogleraar Veiligheid Ben Ale van TU Delft wil dat er maatregelen komen om de veiligheid van biovergisters te vergroten. "Boeren worden eigenaren van chemische fabrieken. Ze weten vaak niet wat ze aan het doen zijn."

STER reclame