'Meer aandacht klimaatverandering'

Aangepast op

De Algemene Rekenkamer denkt dat Nederland mogelijk niet genoeg is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

Volgens de Rekenkamer beschermt het Deltaprogramma Nederland tegen het risico van overstromingen, maar heeft het Rijk maar beperkt beleid voor andere klimaatrisico's.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de gevolgen voor de volksgezondheid, want als het warmer wordt kunnen nieuwe ziekten optreden. Ook moet de infrastructuur worden aangepast.

Economische gevolgen

Het instituut roept het kabinet op tijdig maatregelen te nemen om de risico's te verkleinen en hoge kosten in de toekomst te voorkomen.

De Rekenkamer wijst op recent onderzoek van de Europese Unie. Daaruit blijkt dat de klimaatverandering in Europa in 2100 kan leiden tot een verlies van 4 tot 10 procent van het bruto binnenlands product.

Volgens de Rekenkamer kan dat fors minder als bij het onderhoud en de aanleg van wegen, spoorwegen, gebouwen en energiesystemen nu al rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering.