'Meer regie overname Vestia-bezit'

Aangepast op

Door Gert-Jan Dennekamp en Jikke Zijlstra

Het moet voor woningcorporaties makkelijker worden om woningen van Vestia over te nemen. Een vijftal corporaties pleit daarvoor.

Om Vestia overeind te houden, moeten de andere corporaties bijna 700 miljoen euro bijdragen. Dat "offer is te groot", schrijft de groep onder aanvoering van Qua Wonen uit de Krimpenerwaard. Zij pleiten voor een andere aanpak.

"Enkele basisafspraken"

Zo stelt directeur Rob van den Broeke van Qua Wonen voor om "enkele basisafspraken" op te stellen over de condities waaronder corporaties Vestia-bezit kunnen overnemen. Nu voeren corporaties telkens een-op-een-gesprekken met Vestia hierover.

Ook willen de vijf corporaties het bezit van Vestia uit elkaar trekken en overdragen aan "groepen van lokale en/of regionale corporaties". Verder zou één partij de regie moeten nemen over alle initiatieven die er zijn rondom de overname van Vestia-bezit.

Van den Broeke denkt dat koepelorganisatie Aedes deze rol op zich kan nemen. Het voorstel wordt donderdag besproken op het jaarcongres van Aedes.

Reddingsplan

Deze zomer werd een reddingsplan voor Vestia opgesteld. Dat plan kost zo'n twee miljard euro. Ongeveer eenderde van dat bedrag moet door andere corporaties worden opgebracht, maar onlangs gaf toenmalig minister Spies van Binnenlandse Zaken al aan dat die rekening kan oplopen.

Volgens de vijf corporaties lost de aanpak van de minister de problemen niet op. De redding van Vestia wordt steeds duurder en in de gemeenten waar Vestia actief is, zal jarenlang niet worden gebouwd. "Noch Vestia, noch haar huurders, noch de gemeenten waarin Vestia actief is, noch de minister, zijn dus na de huidige voorgenomen sanering uit de problemen."

Alleen voor een goede prijs

Een woordvoerder van Vestia benadrukt dat Vestia alleen woningen zal verkopen voor een goede prijs. "Wij zijn niet geholpen met dappere moties op een congres," zegt hij. Vestia doet een beroep op andere corporaties om nieuwbouwprojecten van Vestia over te nemen, zoals twee woningcorporaties in Rotterdam hebben gedaan.