'Bernhard wilde kogel voor SS'ers'

Aangepast op

Prins Bernhard heeft in september 1944 voorgesteld om zonder enige vorm van proces 200 Nederlandse SS'ers die door de Amerikanen gevangen waren genomen dood te schieten. Dat meldt het tv-programma EenVandaag op basis van een dagboek van kolonel Doorman van de Prinses Irene-brigade.

Tijdens het onderzoek voor het vijfde deel van de 'Agent Orange'-stripboeken waarin het leven van Prins Bernhard getekend is, stuitten de auteurs op een nieuwe bron die bevestigt wat al bekend was.

Beelaerts van Blokland

Historicus Loe de Jong schreef in 1980 dat Bernard de Nederlandse SS'ers had willen laten executeren. Hij baseerde zich op het boek 'Oorlogsbelevenissen van een cavalerie-officier' van jonkheer Beelaerts van Blokland, een van de grondleggers van de Prinses Irene-brigade.

Daarnaast meldde De Jong dat hij over de kwestie uitgebreid met de prins van gedachten heeft gewisseld. "Wanneer de opmerkingen van de Prins iets van zakelijk belang hadden toegevoegd, was dit zeker in de tekst opgenomen." Bernhard zou zijn voornemen om de SS'ers te laten executeren tegen De Jong dus niet hebben ontkend.

Afstand

Toch probeerde de prins in een televisie-interview met Jaap van Meekren in 1981 afstand te nemen. "Die opmerking was niet serieus bedoeld, maar helaas heeft mijn vriend Beelaerts dit in zijn dagboek wel serieus vermeld."

Nu is opnieuw een bron opgedoken waaruit blijkt dat het Bernhard wel degelijk ernst zou zijn geweest. Op 3 oktober 1944 schrijft kolonel Doorman van de Prinses Irene-brigade in zijn dagboek: "Met ZKH botert het ook al niet. Deze laatste wil hem nl. de gevangen genomen Nederlandse SS-soldaten uitleveren om ze dood te schieten. Steef heeft dit geweigerd. Wil ze wel doodschieten, doch alleen na een behoorlijk "proces". Overigens was de politiek van SHAEF, dat iedereen, die in een D. uniform gevangen werd genomen, behandeld zou worden als "prisoner of war". Na den oorlog kan dan elke Regeering doen wat zij wil. Doch de Prins is hier fel tegen. Vreest dat ze ons zullen ontgaan. Zou met Biddle Smith hebben geregeld dat ze reeds nu worden afgestaan. Ik vind dit alles een onprettig gedoe. Hoewel ze volkomen verdienen doodgeschoten te worden."

Weigering

De 'Steef' over wie Doorman schrijft, is kolonel De Ruyter van Steveninck, commandant van de brigade. Hij weigerde de 200 zonder proces dood te schieten. Zoals Loe de Jong in 1980 al schreef, heeft hij met die weigering "prins Bernhard en de Irene-brigade een grote dienst bewezen".