Coalitie: moeilijke maatregelen

Aangepast op

Op de eerste dag van het debat over de regeringsverklaring heeft de coalitie de nadruk gelegd op het belang van het nemen van moeilijke maatregelen. Premier Rutte zei dat iedereen de pijn zal voelen en dat grote groepen in hun koopkracht negatieve gevolgen zullen ondervinden.

Hij voegde er wel aan toe dat het beeld evenwichtiger is, nu het plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is. Ook VVD-fractievoorzitter Zijlstra en PvdA-leider Samsom benadrukten dat de plannen in het regeerakkoord ingrijpend zijn, maar volgens hen kan dat niet anders.

De regeringspartijen kwamen allebei onder vuur te liggen vanwege de rommelige start van het kabinet. Bijna de hele oppositie leverde er kritiek op dat het regeerakkoord twee weken na de presentatie alweer moest worden aangepast.

Wilders

PVV-leider Wilders was in zijn kritiek het meest uitgesproken. Hij vindt de gang van zaken rond de aanpassing een blamage. En SP-leider Roemer zei dat de gebeurtenissen de politiek geen goed doen. Ook inhoudelijk was er kritiek op de manier waarop het kabinet de inkomensafhankelijke premie schrapt. Volgens CDA-leider Buma wordt de zwaarste rekening nu gelegd bij mensen met een inkomen tussen 30- en 45.000 euro.

Wilders zei in het debat dat Rutte een socialistisch beleid voert. Hij vindt dat de premier grote groepen zijn excuses moet aanbieden. Roemer verweet Rutte juist een neoliberale koers te varen. Hij sprak onder meer van afbraak in de sociale zekerheid.

De VVD kreeg onder meer aanmerkingen op het loslaten van de verkiezingsbelofte dat er niets zou veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. De PvdA kreeg van verschillende kanten kritiek op de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Samsom, die de norm van 0,7 procent eerder een 'fatsoensnorm' noemde, erkende tegenover D66-voorman Pechtold dat die norm is gepasseerd. Pechtold zei daarover: "Als de een het doet, is het onfatsoenlijk, als je het zelf doet, heet het gunnen."

Rutte antwoordt de Kamer morgenochtend.