Samsom: herstel begint in Europa

Aangepast op

PvdA-leider Samsom vindt dat het economisch herstel begint in Europa. In het debat over de regeringsverklaring zei hij dat hij van het kabinet een stijlbreuk tegenover Europa verwacht. Volgens hem moet vanuit vertrouwen aan een sterker Europa worden gewerkt.

In het debat kwam hij van verschillende kanten onder vuur te liggen in verband met de bezuiniging in het regeerakkoord op ontwikkelingssamenwerking. Onder anderen D66-leider Pechtold wees op eerdere uitspraken van Samsom dat 0,7 procent ontwikkelingssamenwerking een 'fatsoensnorm' is. Samsom erkende dat die norm is gepasseerd.

Volgens hem ligt de bezuiniging de PvdA als een steen op de maag, maar hij benadrukte dat de VVD eigenlijk 3 miljard op ontwikkelingssamenwerking had willen besparen, veel meer dan wat nu is afgesproken.

Vertrouwen in de politiek

Samsom, die ook kritiek kreeg voor de ombuigingen in de sociale werkplaatsen, benadrukte dat het kabinet voor een bezuinigingsoperatie van ongekende omvang staat. De PvdA-voorman erkende dat het vertrouwen in de politiek door de discussie over de zorgpremie een deuk heeft opgelopen. Hij noemde het gisteren gepresenteerde alternatief aanvaardbaar voor beide coalitiepartijen.