Roemer: start onprofessioneel

Aangepast op

SP-leider Roemer vindt de start van het kabinet onprofessioneel. Bij het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer zei hij dat dat de politiek geen goed doet. Volgens Roemer hebben VVD en PvdA een ondoordacht regeerakkoord gepresenteerd, waarbij ze zich niet realiseerden wat de gevolgen zijn van de maatregelen. Hij sprak van "torenhoge naïviteit van elkaar iets gunnen."

Volgens hem biedt het wel hoop dat het regeerakkoord zo snel is aangepast onder druk van de bevolking. Hij zei tegen werkers in de thuiszorg, huurders en chronisch zieken, ouderen en mensen in de bouw dat actievoeren helpt.

Roemer vindt dat het kabinet-Rutte II veel te hard en veel te snel bezuinigt. Volgens hem wordt het neoliberale beleid voortgezet van meer marktwerking in de publieke sector, afbraak in de sociale zekerheid en minder betaalbare huurwoningen.

Ontwikkelingssamenwerking

Hij hekelde ook de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. De SP-leider zei verder dat hij voor het principe van de inkomensafhankelijke zorgpremie was. Nu de maatregel is geschrapt, is hij bang dat steeds meer mensen met lage inkomens en chronisch zieken in de problemen komen.