Schultz: bezuiniging is fors

Aangepast op

Minister Schultz Van Haegen noemt de bezuiniging van 250 miljoen euro op het Infrastructuurfonds "fors". Met het geld wordt iets gedaan om de gevolgen te verzachten van de kortere WW-uitkering.

VVD en PvdA spraken gisteren af dat de verlenging van de WW wordt betaald met geld uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. VVD en PvdA spraken gisteren af dat die maatregel wordt betaald met geld uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens Schultz is nog niet duidelijk wat de gevolgen van die beslissing zijn. "Ik heb nog geen keuzes gemaakt", zei de minister. Ze gaat kijken welke projecten aan wegen, spoor en vaarwegen uitgesteld kunnen worden.

"Mijn departement was gelukkig tot nu toe ontzien", zei Schultz. "Maar iedereen moet inleveren. Ik ook."