Rutte: iedereen voelt de pijn

Aangepast op

"Iedereen zal de pijn van de maatregelen voelen." Dat heeft premier Rutte gezegd in de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. Volgens hem zijn er ook na de aanpassingen van gisteren negatieve effecten voor de koopkracht voor grote groepen mensen. Maar de nu gekozen oplossing houdt rekening met alle inkomensgroepen en het beeld is evenwichtiger, zei Rutte.

Hij benadrukte dat het makkelijker wordt om per jaar bij te sturen als er ongewenste gevolgen zijn voor de koopkracht, nu het kabinet ervoor heeft gekozen om in te grijpen via de belastingen in plaats van via de zorgpremie.

Economie in zwaar weer

Volgens Rutte past het regeerakkoord van doorbraken realiseren bij het zware weer waarin de economie verkeert. Hij zei dat mensen beter dan ooit begrijpen dat de crisis niet vanzelf overgaat en dat we de rekening samen moeten dragen. Rutte benadrukte dat samen met de eerdere maatregelen er tot 2017 voor 46 miljard euro wordt bezuinigd.

De premier voegde eraan toe dat het kabinet met het doorhakken van knopen niet iets uitzonderlijks doet in de parlementaire geschiedenis. Hij verwees onder meer naar de situatie in 1917, toen in één keer het algemeen kiesrecht en de positie van het bijzonder onderwijs werden geregeld. Maar Rutte noemde ook het Vijfpartijenakkoord van dit voorjaar.

"Dit kabinet staat in een traditie van goed overleg en open dialoog tussen Kamer en kabinet, tussen Den Haag en sociale partners en tussen mede-overheden en andere maatschappelijke organisaties", zei Rutte.

Zorgpremie

Het breed gedragen besef dat moeilijke maatregelen onvermijdelijk zijn vormen de basis waarop het regeerakkoord kan worden uitgevoerd, zei de premier. Het begrip en de bereidheid van mensen om bij te dragen zijn volgens hem niet vanzelfsprekend. Hij verwees daarbij naar de maatschappelijke onrust over de inkomensafhankelijke zorgpremie.