'Hoge inkomens minder getroffen'

Aangepast op

Door het aangepaste regeerakkoord gaan hogere inkomens er nog steeds het meest in koopkracht op achteruit. Maar hun koopkrachtverlies is wel lager dan toen nog sprake was van de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Uit kabinetsgegevens en CPB-cijfers blijkt dat een alleenverdiener met kinderen die dubbel modaal verdient er nu tot en met 2017 4,25 procent in koopkracht op achteruit gaat. Dat was met de inkomensafhankelijke zorgpremie nog 6,25 procent.

Een stel met kinderen, waarvan de een dubbel modaal en de ander een half keer modaal verdient, gaat er nu 1,25 procent op achteruit, dat was 3,25 procent.

Een alleenstaande zonder kinderen die dubbel modaal verdient, gaat er 1,25 procent op achteruit. Dat is een flinke verbetering, want door het oorspronkelijke regeerakkoord zou die er 5,75 procent op achteruit gaan.

Voor mensen die een modaal inkomen hebben, verandert er niet zoveel aan de koopkracht. Een modale alleenverdiener met kinderen bijvoorbeeld blijft 3,5 procent koopkracht verliezen.

In totaal gaat ruim de helft (54 procent) van de Nederlandse huishoudens er tot 2017 in koopkracht op achteruit, waarbij 15 procent van de huishoudens 5 procent of meer aan koopkracht verliest. In het oorspronkelijke regeerakkoord ging 58 procent er op achteruit en verloor daarbij 17 procent van de huishoudens 5 procent of meer aan koopkracht.