Deal aanpassing regeerakkoord

Aangepast op

De onderhandelaars van VVD en PvdA zijn het eens geworden over aanpassing van het regeerakkoord. Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de fracties van de partijen.

Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekendgemaakt. Aanpassing van het regeerakkoord was nodig door alle ophef over de stijgende zorgpremies. Vooral de VVD wil van die omstreden maatregel af.

'Belastingstelsel veranderen'

VVD en PvdA bogen zich vanmiddag over doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft gekeken naar de gevolgen van alternatieve plannen voor de koopkracht.

Naar verluidt willen de partijen in plaats van de inkomensafhankelijke zorgpremie het belastingstelsel veranderen.

De VVD heeft als harde eis gesteld dat de middeninkomens en hogere inkomens er maximaal 4 procent op achteruit mogen gaan.