Groei export onveranderd laag

Aangepast op

Nederlandse bedrijven hebben in september nauwelijks meer producten verkocht in het buitenland. Het aantal in het buitenland verkochte goederen steeg met 2 procent ten opzichte van september vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het is voor de derde maand op rij dat de groei van de uitvoer zo laag uitvalt. De export is een belangrijke motor voor de Nederlandse economie.

Lichte krimp

"Over de hele linie zagen we een lichte krimp," aldus een zegsman van het CBS. "Er was één sector waar we wel groei zagen. Dat was de wederuitvoer van olie en olieproducten." Daarbij fungeert Nederland als doorvoerhaven.

Naar landen buiten de Europese Unie werden meer goederen geëxporteerd, terwijl de export naar EU-landen juist afnam.

De prijzen van geëxporteerde goederen stegen met bijna 3 procent ten opzichte van een jaar eerder vanwege de hogere olieprijs. Ondanks de toename van prijzen en het volume van de export daalde de totale waarde licht naar 35 miljard euro. Volgens de CBS-woordvoerder komt dit door een rekencorrectie die nodig is om het cijfer goed te kunnen vergelijken met voorgaande maanden.