Het aantal wettelijke schuldsaneringen van particulieren neemt voor het eerst in jaren af. De Raad voor Rechtsbijstand noemt die afname opmerkelijk, omdat het aantal mensen met probleemschulden de laatste jaren alleen maar is gestegen.

De afname komt doordat tegenwoordig gemeenten verantwoordelijk zijn voor de schuldsaneringsroute. Omdat gemeenten minder geld krijgen door alle bezuinigingsmaatregelen selecteren ze strenger wie in aanmerking komt voor sanering. De Raad vreest dat mensen met probleemschulden tussen wal en schip vallen.

Sociale problemen

De gevolgen kunnen dramatisch zijn, zegt de Raad. Schulden zijn vaak het begin van nog meer ellende, zoals drugsproblemen en uithuiszetting. En dat kan weer leiden tot hoge maatschappelijke kosten en sociale problemen zoals echtscheiding en opvoedingsproblemen.

Bij een wettelijke schuldsanering verklaart een rechter een persoon failliet, waarmee zijn schulden worden kwijtgescholden. Voorwaarde is wel dat hij drie jaar lang alles inlevert wat hij verdient (hij houdt een minimumuitkering over) en geen nieuwe schulden maakt. De aanvraag voor een wettelijke sanering wordt voorbereid door de gemeente.

Selecteren

Gemeenten moeten tegenwoordig zelf hun schuldhulp inrichten, waarbij ze landelijke bezuinigingen moeten verwerken. De Raad voor Rechtsbijstand vreest dat veel gemeenten daardoor strenger selecteren wie in aanmerking komt voor schuldsanering. Daardoor kunnen mensen met probleemschulden tussen wal en schip vallen, zegt de Raad.

STER reclame