NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Eis Chipshol: voorwaardelijke straf

Het Openbaar Ministerie heeft voorwaardelijke celstraffen en werkstraffen geëist tegen oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. Volgens het OM hebben de twee zich schuldig gemaakt aan meineed in de zogeheten Chipsholzaak.

Tegen Westenberg eist het OM vier maanden voorwaardelijk en 240 uur werkstraf. Kalbfleisch hoorde twee maanden voorwaardelijk en 240 uur werkstraf tegen zich eisen.

De gebruikelijke eis bij meineed is drie maanden onvoorwaardelijke celstraf. Het OM is daar, naar eigen zeggen, van afgeweken omdat de zaak veel publiciteit heeft gekregen en de twee rechters daardoor al extra gestraft zouden zijn.

Ruzie

Ruim 20 jaar geleden kregen twee investeerders ruzie over een onroerendgoedproject rond Schiphol. Kalbfleisch was goed bevriend met één van de investeerders. Hij zou ervoor hebben gezorgd dat de rechtszaak over het project bij Westenberg werd behandeld.

Volgens de ex-vriendin van Kalbfleisch was de bedoeling dat Westenberg, vanwege de vriendschappelijke band met Kalbfleisch, gunstig zou oordelen.

Tijdens getuigenverhoren in 2010 en 2011 ontkenden beide rechters dat ze een vriendschappelijke relatie hadden. Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat ze wel degelijk bevriend waren en daarom staan ze nu terecht voor meineed.

'Amice'

Uit afgeluisterde gesprekken die afgelopen september naar buiten kwamen, blijkt dat Kalbfleisch heeft geprobeerd deze rechtszaak tegen hem te beïnvloeden.

Hij stuurde onder meer een e-mail aan het toenmalig hoofd van het OM, Harm Brouwer, waarin hij vroeg het onderzoek tegen hem te stoppen. De mail had als aanhef 'Amice'. Die term wordt doorgaans gebruikt om aan te geven dat het om een vriendschappelijke collegiale mail gaat.

Uit de afgeluisterde gesprekken blijkt dat bevriende advocaten van Kalbfleisch het niet verstandig vonden dat hij de top van Justitie had gevraagd de zaak te stoppen. De indruk zou kunnen ontstaan dat hij bevriende relaties gebruikte om de zaak te draaien.

STER reclame