Vakcentrale FNV roept het nieuwe kabinet op de WW niet te versoberen. In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat de WW-duur wordt verkort, van 38 naar 24 maanden. In het tweede WW-jaar wordt de hoogte van de uitkering ook verlaagd, tot 70 procent van het minimumloon.

FNV-voorzitter Heerts noemt de maatregel desastreus en "bijna PvdA-onwaardig". Volgens hem wordt de belangrijkste zekerheid voor werknemers afgebroken. "Het is van verzekering naar voorziening", zegt hij.

Motie

Vicevoorzitter Hartveld van de FNV roept de PvdA-fractie in een motie op om de WW ongemoeid te laten. De motie wordt vanmiddag behandeld bij het PvdA-congres.

FNV-voorzitter Heerts was van 2006 tot 2010 Kamerlid voor de PvdA. Hij verwacht geen eenvoudige dialoog tussen de vakcentrale en het kabinet. "We krijgen een zware pijp te roken om met het kabinet in gesprek te komen en te blijven", aldus Heerts.

STER reclame