Energie duurder door vergroening

Aangepast

De plannen van het nieuwe kabinet voor de vergroening van energie gaan de burger geld kosten.

De koepel van energiebedrijven, Energie Nederland, heeft de omvang van de extra lasten uitgerekend.

Per 1 januari volgend jaar gaat een huishouden 8 euro per jaar extra betalen voor duurzame energie. Dat bedrag loopt op tot zo'n 58 euro in 2017 en ruim 200 euro per jaar in 2020.

Positief

De energiebranche is overwegend positief over de ambitieuze plannen van het kabinet. Ook wil Energie Nederland de burger erop wijzen dat die iets aan de kosten kan doen. "Het verhogen van de prijs van energie is voor de energierekening vervelend", schrijft de vereniging, "maar past in de ontwikkeling om tot een CO2-arme energievoorziening te komen. Het is een impuls voor energiebesparing."

In het regeerakkoord staat dat het aandeel duurzame energie in het jaar 2020 16 procent moet zijn, in plaats van de 14 procent die het vorige kabinet als doel hanteerde. Die laatste doelstelling leek al onhaalbaar, aangezien het aandeel duurzame energie in Nederland nu een paar procent is. Voor 2050 streeft het kabinet overigens naar een duurzame energievoorziening van 100 procent.

Alles in huis

Volgens het regeerakkoord heeft "Nederland alles in huis om nieuwe energiebronnen als zon, wind, biomassa en geothermie snel te ontwikkelen: hoogwaardige chemie, een innovatieve agrarische sector, grote havens en een sterke energiesector." De ontwikkeling is nodig, vindt het kabinet, vanwege klimaatverandering en het opraken van grondstoffen en is daarnaast een uitdaging voor innovatieve bedrijven.

De reacties van de milieubeweging op de kabinetsplannen zijn tot nu toe overwegend positief. Deskundigen noemen de doelstellingen zeer ambitieus. Dat doet ook het Energieonderzoek Centrum Nederland, gevestigd in Petten. Het centrum wijst erop dat het kabinet verder gaat dan de afspraken die Nederland in Europees verband gemaakt heeft.

Windparken op zee

Het is niet onmogelijk om die 16 procent te halen, aldus Sander Lensink van ECN, maar het lukt volgens hem alleen als Nederland snel begint met het bouwen van windparken op zee. Het vorige kabinet wilde daar niet aan, omdat wind op zee veel duurder is dan wind op land. Daarnaast moeten kolencentrales fors biomassa gaan meestoken.

Ook stimuleert het kabinet het lokaal opwekken van energie door de burger, met fiscale regelingen. In de samenleving bestaat daar veel belangstelling voor, gezien de grote groei van kleine energiecoöperaties en het aantal burgers met zonnepanelen op hun dak. Maar voor het halen van die doelen zal het geen grote rol van betekenis kunnen spelen, stelt Lensink.

STER Reclame