Het wordt moeilijker voor jongeren om hetzelfde pensioen bij elkaar te sparen als het bedrag waar ouderen nu nog op rekenen. Dat komt doordat het kabinet de mogelijkheden beperkt om te sparen voor het pensioen. Volgens pensioenfonds ABP kan over 40 jaar het pensioen voor jongeren dan 20 procent lager uitkomen dan nu het geval is.

"Dit treft vooral de jongeren", beaamt Gert Kloosterboer van de pensioenkoepel, de Pensioenfederatie. "Deze groep kan de achterstand niet meer inhalen."

Grote groepen mensen worden volgens hem getroffen door de maatregel, ook mensen die een tijd werkloos zijn geweest of die zijn gestopt met werken om de kinderen op te vangen. Ze hebben een pensioenachterstand.

Fiscaal aantrekkelijk sparen

Het kabinet zet het mes in het bedrag dat mensen jaarlijks fiscaal aantrekkelijk mogen sparen voor het pensioen. Volgens het nieuwe regeerakkoord (.pdf) mag een werknemer elk jaar nog 1,75 procent van zijn pensioen opbouwen. In 40 jaar tijd levert dat 70 procent op van het gemiddelde verdiende loon.

Dat is op dit moment nog 2,15 procent. "Een verschil van 0,4 procent lijkt niet veel, maar leidt in 40 jaar tot een pensioenbedrag dat 20 procent minder is," schrijft het ABP in een verklaring. ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland.

Extra ruimte

Met de maatregel hoopt het kabinet flink te bezuinigen, maar het Centraal Planbureau twijfelt of die besparing wel wordt gehaald. Het kabinet verwacht dat de premie voor pensioenen nu omlaag zal gaan, want omdat je minder pensioen kan sparen hoeft een werknemer dan ook minder in te leggen.

Maar het CPB constateert dat pensioenfondsen de extra ruimte ook kunnen gebruiken om achterstanden in indexatie te compenseren of om het beleggingsrisico te verminderen.

STER reclame