VVD en PvdA willen illegaliteit strafbaar maken. Het kabinet Rutte-1 was dat ook al van plan. Verder komt er een pardonregeling voor kinderen die in Nederland zijn geworteld. Eerder hadden PvdA en ChristenUnie al een initiatiefwet ingediend om dat te regelen.

Er komt geen boerkaverbod. Wel verliest iemand met gezichtsbedekkende kleding het recht op bijstand. Het verbod op dubbele nationaliteiten wordt ingetrokken. De positie van slachtoffers van geweld wordt versterkt en ze krijgen meer spreekrecht in strafzaken.

Ontwikkelingssamenwerking

Op ontwikkelingssamenwerking wordt 1 miljard euro bezuinigd, op defensie 250 miljoen. Er komt een nieuw fonds voor uitgaven voor internationale veiligheid, die nu nog drukken op Defensie.

STER reclame