Het aanstaande kabinet Rutte II zal de pogingen om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen, niet meer steunen.

"We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen", zo vermeldt het regeerakkoord.

Volgens de PvdA en de VVD zijn de financiële risico's te groot en is er in de samenleving te weinig draagvlak voor een olympisch toernooi in Nederland.

Het vorige kabinet had nog expliciet z'n steun uitgesproken voor het streven de Spelen naar ons land te halen.

Luchtig

NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis reageerde opmerkelijk luchtig op het standpunt van het nieuwe kabinet. "NOC*NSF begrijpt dat we in deze tijden van crisis en economische krimp niet gaan praten over het binnenhalen van een evenement dat pas over zestien jaar plaatsvindt en dat financiële risico's met zich meedraagt."

Toch denkt Bolhuis niet dat dit gelijk de nekslag voor het hele plan is. "We zullen blijven dromen om dit misschien weer over een aantal jaar op de agenda te zetten. Als wij die discussie in 2016 of 2017 gaan voeren, is dat nog vroeg genoeg", verklaarde de voorzitter van de sportkoepel. "Pas in 2021 moeten we een standpunt hebben."

Daarnaast toonde Bolhuis zich zeer tevreden over de plaats die de sport en het maatschappelijk belang ervan heeft gekregen in het regeerakkoord. "Het nieuwe kabinet gaat meehelpen aan het verwezenlijken van onze ambitie om de sport in Nederland op olympisch niveau te brengen. Samen gaan we realiseren dat iedereen in Nederland kan sporten en willen we zorgen voor een goed topsportklimaat."

STER reclame