VVD en PvdA zijn weer dichter bij een akkoord in de formatie. De partijen hebben vanavond verder onderhandeld. Volgens Haagse bronnen hebben de partijen het Centraal Planbureau deelakkoorden voorgelegd om te worden doorgerekend. Maar er moeten nog steeds knopen worden doorgehakt.

Er zijn ook plannen naar het CPB gegaan waar de partijen het nog niet over eens zijn, zoals over de woningmarkt.

Bezuinigingen

Naar verluidt willen de partijen uitkomen op een nettobedrag aan bezuinigingen van 15 miljard euro. Waarschijnlijk wordt er nog meer bezuinigd, maar daar staan ook lastenverlagingen en investeringen tegenover. Hoe die verdeling precies uitpakt, hangt af van de definitieve besluiten na de berekeningen van het CPB.

Er zou een speciale minister van Internationale handel en Ontwikkelingssamenwerking komen. Op het budget van Ontwikkelingssamenwerking zou 1 miljard bezuinigd gaan worden.

Verschillende scenario's

Er zijn nog verschillende onderwerpen waar geen definitief besluit over is genomen. Verschillende scenario's hiervan liggen bij het Centraal Planbureau op tafel. De CPB-berekeningen moeten ook uitwijzen wat de maatregelen voor de schatkist betekenen en wat de gevolgen zijn voor de inkomens van verschillende groepen Nederlanders. Bijvoorbeeld de eventuele beperking van de hypotheekrente-aftrek, ook voor bestaande aflossingsvrije hypotheken, is van grote invloed. Dat geldt ook voor maatregelen die zorgkosten inkomensafhankelijk maken.

Fracties

Voor morgen staan weer nieuwe onderhandelingen gepland. Ingewijden in Den Haag houden er rekening mee dat de partijen het maandag definitief eens worden en dat kort daarna de teksten aan de fracties worden voorgelegd.

De partijleiders Rutte en Samsom willen niets zeggen over de ontwikkelingen. Rutte zei dat hij de berichten in de media heeft gelezen, maar dat hij geen mededelingen doet over de gesprekken. Samsom zei: "We zijn gewoon nog bezig en tot het klaar is, geldt dat ene beruchte woord: radiostilte."

Maatschappelijk middenveld

Vanaf het begin van deze week wordt in Den Haag al gezegd dat VVD en PvdA er snel uit zullen zijn. Vandaag ontvingen de informateurs Kamp en Bos en de onderhandelaars Rutte en Samsom vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Dat werd algemeen gezien als een teken van voortgang.

Drie weken geleden bereikten de partijen al een deelakkoord over aanpassing van de begroting voor volgend jaar. Daarin werd onder meer geregeld dat de langstudeerboete vervalt en dat de forensentaks niet doorgaat. Ook werd afgesproken dat de AOW-leeftijd sneller naar 67 gaat en dat de belasting op verzekeringen wordt verhoogd.

STER reclame