Mensen die bij de verkoop van hun huis een restschuld overhouden, moeten die schuld kunnen meenemen in de hypotheek voor hun nieuwe woning. Daarvoor pleiten het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de NVM.

Naar schatting staan zo'n 700.000 woningen in Nederland 'onder water'. Dat betekent dat bij een verkoop de hypotheek hoger is dan de verkoopprijs en mensen dus een restschuld overhouden. Het vooruitzicht van een restschuld zorgt er volgens de opstellers van het plan voor dat veel mensen niet verhuizen, terwijl ze dat wel zouden willen. En dat is een van de oorzaken van de vastgelopen woningmarkt.

Meefinancieren

Het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de NVM vinden dat met een aantal maatregelen het restschuldprobleem opgelost zou kunnen worden. Zo zou de Nationale Hypotheek Garantie het moeten toelaten dat de restschuld meegefinancierd wordt bij de aankoop van een nieuwe woning.

Nu is dat nog niet toegestaan bij hypotheken met NHG. En de drie organisaties roepen de politiek op om de hypotheekrenteaftrek ook voor restschulden te laten gelden. Volgens de huidige regels is er geen recht op renteaftrek over de restschuld zodra een woning verkocht is.

Nadeel

Een mogelijk nadeel van het plan is dat mensen door het meefinancieren van een restschuld weer met een hypotheek zitten die hoger is dan de woningwaarde. Als de huizenprijzen dan verder dalen kunnen ze verder in de problemen komen.

De afgelopen tijd zijn de regels voor hypotheekverstrekking juist strenger geworden om zogeheten tophypotheken tegen te gaan.

STER reclame