'PvdA-top Groningen moet weg'

Aangepast

Alle beeldbepalende PvdA'ers in de stad Groningen moeten weg. Dat schrijft de Drentse commissaris van de koningin Tichelaar in een vernietigende analyse van de situatie, die is ontstaan na het uiteenvallen van het Groningse college vorige maand. Tichelaar komt met "pijnlijke aanbevelingen", die door het landelijke partijbestuur worden overgenomen.

Tichelaar concludeert dat er al jaren een ondergrondse veenbrand woedt binnen de Groningse PvdA. Mensen "schamen zich om lid te zijn" van de partij. De manier waarop men onderling met elkaar omgaat, kenmerkt zich onder meer door verdeel-en-heerspolitiek, intimidatie en roddel en achterklap.

Vijandbeelden

De schuld wordt volgens Tichelaar voortdurend bij anderen gelegd en er worden voortdurend vijandbeelden opgeroepen. Er is te weinig maatschappelijke participatie en de Groningse afdeling staat te weinig open voor externe kritiek.

De Drentse CdK schrijft dat alle "cultuurdragers in de PvdA Groningen moeten plaatsmaken." Dat betekent het vertrek van wethouder Elly Pastoor en afdelingsvoorzitter Piet Boekhoudt. Wethouder Frank de Vries en fractievoorzitter Arjan de Rooij waren een paar weken geleden al door de achterban weggestuurd.

Moeilijk besluit

Het landelijke partijbestuur spreekt van een "moeilijk besluit van personele aard". Maar twee eerdere rapporten over de afdeling hebben niet tot veranderingen geleid en het bestuur ziet geen alternatief.

Tichelaar verwacht dat het lange tijd zal duren voor de cultuur in Groningen is veranderd. In het 'genezingsproces' dat moet volgen moet de afdeling worden begeleid door een of meerdere wijze mannen of vrouwen.

Akkoord

In Groningen is inmiddels een akkoord gesloten voor een nieuw college, waar de PvdA toch ook weer deel van uitmaakt. De partij leek zich eerder buiten de college-onderhandelingen te willen houden. Tichelaar vindt dat er één wethouder moet worden benoemd van de lijst en dat er een wethouder van buiten moet worden aangesteld.

STER Reclame