Ricardo Offermanns (VVD) legt per 1 januari zijn functie als burgemeester van de gemeente Meerssen neer. Dat meldt hij in een persverklaring.

Hij heeft de beslissing met pijn in het hart genomen na langdurig beraad, schrijft hij. "De vertrouwensband tussen gemeenteraad en burgemeester staat ter discussie." De fracties in de gemeenteraad schrijven in een verklaring dat ze achter het besluit van Offermanns staan. Ze schrijven dat er onvoldoende vertrouwen is in Offermanns als burgemeester.

Offermanns was voorgedragen voor het burgemeesterschap van Roermond, maar gisteren trok hij zijn sollicitatie in. VVD-wethouder Jos van Rey had hem vertrouwelijke informatie van de benoemingscommissie doorgespeeld.

Van Rey legde om die reden gisteren al zijn politieke functies neer. Hij was ook Eerste Kamerlid voor de VVD.

Commissaris van de Koningin

Offermanns schrijft verder in zijn verklaring dat hij de commissaris van de Koningin telefonisch heeft ingelicht. "Die betreurt de gang van zaken zeer en heeft kennis genomen van mijn besluit", schrijft hij.

Offermanns was ruim 6 jaar burgemeester in Meerssen. Daarvoor was hij 3 jaar burgemeester van de Limburgse gemeente Roerdalen.

Het partijbestuur van VVD Limburg komt morgen bijeen om te praten over onder meer de positie van Offermanns, die voorzitter is van dat provinciale partijbestuur. Dat wordt een besloten bijeenkomst.

STER reclame