NOS Nieuws Buitenland Aangepast

Obama fel in slotdebat

In Florida hebben Obama en Romney hun derde en laatste debat gehouden voor de presidentsverkiezingen van 6 november.

Romney benadrukte dat de Verenigde Staten de afgelopen jaren te weinig leiderschap hebben getoond. Obama, die opvallend fel was, verweet zijn Republikeinse uitdager dat hij geen duidelijke boodschap heeft en steeds wisselt van standpunt.

Obama zei dat Romney een roekeloos buitenlands en economisch beleid voorstaat. Romney waarschuwde dat de VS 'een Griekenland' dreigt te worden als Obama aan de macht blijft.

Chaos

Het debat ging voor een deel over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Romney zei dat het een chaos is in die regio. Als een van de voorbeelden van wat er mis is in het Midden-Oosten noemde de Republikein het feit dat de Moslimbroederschap aan de macht is in Egypte. Obama wees op het verdrijven van dictator Kadhafi in Libië en de steun die de VS democratische bewegingen heeft gegeven.

Over Syrië waren beide het grotendeels eens. De twee verschilden wel van mening over het al dan niet bewapenen van het Syrische verzet. Romney zei dat de VS zich moet inzetten om de oppositie te verenigen en dat er daarna wapens geleverd kunnen worden. Obama waarschuwde dat die wapens in handen kunnen komen van vijanden van Amerika.

Debatleider Bob Schieffer vroeg Obama en Romney ook wat zij als grootste gevaar zien. Romney noemde daarbij een nucleair Iran, Obama antwoordde dat terreurnetwerken het grootste gevaar vormen.

Klok

Obama zei over de kwestie-Iran dat de VS niet eindeloos zal onderhandelen als dat nergens toe leidt. "De klok tikt door." Als Iran zich niet aan de internationale eisen houdt, nemen we alle maatregelen die nodig zijn, zei Obama. De president ontkende dat de VS het eens is geworden met Iran over onderhandelingen, zoals de New York Times dit weekend meldde.

Romney stelde dat Teheran de zwakte van de VS heeft gezien. Hij pleitte voor scherpere sancties en het verder isoleren van Iran. Obama heeft Iran volgens Romney dichter bij een kernbom laten komen in de afgelopen jaren.

Drones

Over Afghanistan waren beide presidentskandidaten het eens. Romney stelde dat Afghaanse veiligheidstroepen er eind 2014 klaar voor zijn om de taken over te nemen, zodat internationale troepen zich kunnen terugtrekken. Ook over de inzet van drones, onbemande vliegtuigjes, verschilden de twee niet van mening.

Ook China kwam aan het einde van het debat ter sprake. Obama viel Romney aan en zei dat de VS auto's van China zou kopen als Romney's advies was overgenomen. Romney, die geregeld economische onderwerpen aansneed, stelde dat China een partner is, maar dat Peking zich wel aan de internationale handelswetten moet houden.

STER reclame