Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maakt zich zorgen over de situatie van eenoudergezinnen en gezinnen met jonge ouders. "Er is in dit land meer behoefte aan een 30-pluspartij dan aan een 50-pluspartij", zegt SCP-directeur Schnabel in De Telegraaf.

In het rapport 'Startklaar voor vier jaar', dat is aangeboden aan de onderhandelaars van VVD en PvdA, maakt het SCP de balans op van onder meer de arbeids- en woningmarkt. Qua werkgelegenheid hebben vooral mensen van boven de 55 en arbeidsgehandicapten het zwaar, maar volgens Schnabel zijn andere groepen minstens zo kwetsbaar.

"De groep die in alle opzichten het zwakst is, is die van de eenoudergezinnen", zegt hij. "Dat zijn vaak vrouwen en zij hebben vaak de laagste inkomens en de grootste verantwoordelijkheid."

Tophypotheek

Dertigers met kleine kinderen zijn volgens Schnabel extra vatbaar voor de slechte economie. "Die hebben vaak op de top van de markt een tophypotheek genomen", zegt hij in het dagblad. "Als je dan op dit moment je baan verliest, dan zit je vaak na een jaar al op bijstandsniveau." Hij constateert dat jonge werknemers nauwelijks nog vaste contracten krijgen aangeboden.

Het SCP wijst de beleidsmakers in het rapport op het belang van een deugdelijk sociaal stelsel. "Als de economie inzakt, neemt het beroep dat op de sociale verzorgingsstaat wordt gedaan altijd heel snel toe", zegt Schnabel.

Minst geraakt

De directeur ziet wel in dat Nederlanders er relatief goed voor staan. "We horen tot de landen die het minst geraakt zijn", zegt hij. "We kunnen hier kreunen, maar in vergelijking met wat mensen in landen als Griekenland, Spanje, Portugal maar ook Italië meemaken, hebben we er nog nauwelijks last van."

STER reclame