NOS NieuwsAangepast

'President Obama verdient tweede termijn'

Deze column maakt deel uit van een tweeluik waarin een Republikein en een Democraat betogen dat hun kandidaat het beste is voor de Verenigde Staten.

Door Martha McDevitt-Pugh, voorzitter van de Democrats Abroad Nederland.

President Obama ging het Witte Huis in met een agenda om een nieuwe toekomst te creëren voor Amerika. Hij beloofde ons weg te halen van een wereld van ieder voor zich, waar een oorlog onder valse voorwendselen werd begonnen en waar het federale begrotingstekort totaal uit de hand liep.

De reputatie van Amerika had een dieptepunt bereikt, dat was pijnlijk duidelijk voor de 6 miljoen Amerikanen die in het buitenland wonen. Hij bracht de Amerikaanse bevolking en zelfs de wereld bij elkaar met zijn roep om hoop en verandering- een Amerika waar het niet uitmaakte of je rijk, arm, zwart, blank, jong, oud, Republikein, Democraat, jood, moslim of christen was. Een Amerika waar iedereen dezelfde rechten heeft en waar we collectief en individueel verantwoordelijk zijn voor onze toekomst.

Buitengewoon

Vandaag de dag stelt zijn Republikeinse uitdager dat president Obama zijn kans heeft gehad om Amerika te veranderen en dat het tijd is het roer radicaal om te gooien. Het argument is dat de president meer dan drie jaar de tijd had om de Verenigde Staten van de rand van de instorting van de economie te brengen naar een sterke economie te brengen. Vanuit het gezichtspunt van Mitt Romney en van velen in zijn partij die als doel hebben om van Obama een één-termijn-president te maken, ongeacht de prijs, was het Obama's taak om op te ruimen na de regering-Bush. Ze beweren dat een termijn genoeg is en dat het nu hun beurt is om te laten zien hoe het moet.

Zij noemen het presidentschap van Obama een mislukking. Wij als Democraten zijn geneigd te denken; op welke planeet leven zij?

Wat president Obama in de afgelopen 4 jaar heeft bereikt is niets minder dan buitengewoon te noemen. Hij beëindigde de oorlog in Irak, bereikte grootschalige hervormingen in de zorg, creëerde een eerlijkere samenleving door gelijke betaling voor vrouwen te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat homoseksuelen openlijk mogen dienen in het leger én hij heeft de VS weer op de weg gezet naar economisch herstel, te midden van de ernstigste crisis in decennia. De Amerikaanse economie heeft 31 achtereenvolgende maanden van banengroei laten zien, werkloosheidscijfers zijn gedaald tot 7,8 procent en zelfs de huizenmarkt is zich aan het herstellen.

Integer

Deze verkiezingen bieden de kans om een integere man opnieuw als president te kiezen, die een agenda van verandering uitvoert ondanks dat hij wordt gedwarsboomd door een Republikeinse oppositie die bereid is de Amerikaanse economie te saboteren om te voorkomen dat Obama wordt herkozen. Zij hebben wetten geblokkeerd die banen zouden scheppen, belastingen verlagen en bedrijven zouden aansporen om banen weer terug te brengen naar Amerika en ze hebben zelfs wetgeving geblokkeerd die ertoe zou leiden dat veteranen weer aan het werk werden geholpen in hun eigen gemeenschap.

Er staat veel op het spel bij deze verkiezingen. Drie rechters van het Hooggerechtshof bereiken de 80-jarige leeftijd binnen 4 jaar en hun opvolgers worden benoemd door de president. Een van hen, Antonin Scalia, keert zich nog steeds openlijk tegen de gerechtelijke uitspraak uit 2003 die seks tussen homoseksuelen legaliseert. Het is alsof hij in een grot in slaap is gevallen en in de verkeerde eeuw is wakker geworden.

Scalia en andere conservatieve rechters willen gezinnen zoals die van mij het recht ontzeggen op leven, vrijheid en het streven naar geluk zoals ons is beloofd in de Onafhankelijkheidsverklaring. Totdat de Defense of Marriage-wet is teruggedraaid en homohuwelijken zoals die van mij worden erkend door de federale overheid heb ik niet het recht om te wonen in mijn eigen land met mijn Australische echtgenote.

Ongeduldig

Zoals veel Amerikanen ben ik ongeduldig en wil ik nu de verandering zien die ons beloofd is. Mijn moeder is 83 jaar oud en verdient het om al haar vier kinderen dicht bij haar te hebben. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat president Obama nooit heeft beloofd met een toverstokje te zwaaien om ons een nieuw Amerika te geven. Hij zei dat we het samen zouden doen. Het is hoopgevend dat duizenden Amerikanen die in het buitenland wonen en studeren zich nog steeds registreren als kiezer en stemformulieren aanvragen op Vote from Abroad. Het gaat er bij deze verkiezingen om spannen en elke stem telt.

Als hij wordt herkozen in november, zoals het hoort, zal Obama de gelegenheid hebben om zijn plannen voor verandering voort te zetten. Ik kijk er naar uit.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl