In de helft van de Nederlandse gemeenten is het tarief voor de onroerendezaakbelasting in een jaar tijd met meer dan vijf procent gestegen. Volgens het CBS hanteren maar drie gemeenten een lager tarief: Anna Paulowna, Lopik en Den Haag.

Het Rijk heeft met de gemeenten afspraken gemaakt over de hoogte van de ozb. Alle gemeenten samen mochten de inkomsten uit ozb dit jaar met 3,75 procent laten stijgen tot ruim 3,2 miljard euro. Dit bedrag is nu overschreden met 59 miljoen euro.

Waarde

In de provincies Groningen en Limburg liggen de tarieven fors hoger dan in Utrecht en Noord-Brabant. Dat heeft te maken met de waarde van de huizen. Een gemeente met veel dure huizen kan met een lagere belasting toch hoge inkomsten krijgen.

In de grote steden is de stijging van het ozb-tarief volgens het CBS relatief klein. In Amsterdam en Rotterdam steeg het ongeveer 2,5 procent en in Utrecht 1,6 procent.

Rechtgetrokken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een reactie dat deze cijfers al bekend waren. Minister Spies heeft daarom in mei besloten de gemiddelde toegestane stijging voor 2013 te verlagen, van 3 procent naar 2,76 procent. Met deze correctie wordt de stijging van dit jaar rechtgetrokken.

STER reclame