Het advies van de commissie-Van Dijkhuizen om het belastingsysteem te vereenvoudigen maakt deel uit van de formatieonderhandelingen. De commissie, die begin dit jaar op verzoek van de Tweede Kamer werd ingesteld, zou eigenlijk pas in het voorjaar van 2013 met een rapport komen. Dat is vervroegd in verband met de besprekingen tussen VVD en PvdA.

Van Dijkhuizen stelt voor om de huidige vier tarieven in de inkomstenbelasting te vervangen door twee, overwegend lagere tarieven van 37 en 49 procent. Meer dan 90 procent van alle belastingplichtigen zou dan in de laagste belastingschijf komen te vallen.

Om dat te bekostigen moet de hypotheekrenteaftrek worden beperkt, moet de btw verder omhoog en moeten ouderen met een aanvullend pensioen meer belasting gaan betalen.

Radiostilte

Omdat het rapport nu op de formatietafel ligt, onthouden VVD en PvdA zich van commentaar. "Ik zou graag willen reageren, het is een samenhangend geheel, maar het valt onder de radiostilte rond de kabinetsformatie", zegt PvdA-Kamerlid Groot.

CDA-Kamerlid Omtzigt vindt het "zeer positief dat de commissie kiest voor de sociale vlaktaks met twee belastingschijven voor iedereen, die op termijn verder dalen door de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Het CDA herkent hierin bijna één-op-één het eigen verkiezingsprogramma."

Laagste inkomens

PVV-Kamerlid Van Vliet vraagt zich af of het voorstel van de commissie echt een vereenvoudiging inhoudt. "Want de mensen met de laagste inkomens zullen meer belasting gaan betalen en moeten daar dan voor gecompenseerd worden." Ook vindt hij het jammer dat er een koppeling wordt gemaakt met de hypotheekrenteaftrek, waar volgens de PVV niet aan getornd mag worden.

SP'er Bashir vindt ook dat "onder het mom van vereenvoudiging de hoogste inkomens minder gaan betalen ten koste van de laagste inkomens". Maar het voorstel van de commissie voor de hypotheekrenteaftrek gaat wat hem betreft niet ver genoeg. "Het blijft mogelijk dat de hoogste aftrekposten voor de hoogste inkomens zijn."

STER reclame