Vaker vreemde taal op basisschool

time icon Aangepast

Steeds meer basisscholen geven al vroeg les in vreemde talen (vvto). Het Europees Platform, dat zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs, spreekt van een explosieve groei. Ook het tweetalenonderwijs neemt een vlucht.

In 2007 boden 127 basisscholen vroeg vreemdetalenonderwijs aan. Groep 1 krijgt dan bijvoorbeeld 1 uur per week Engelse les. Eind 2011 was het aantal scholen gestegen tot 658, aldus het platform: meer dan een vervijfvoudiging. Het aantal basisschoolleerlingen dat deze lessen kreeg steeg van 12.000 naar 64.500.

Meer scholen

De stijging komt vooral doordat de ouders erom vragen. Ook is het zo dat als één school in een stad vvto aanbiedt, andere scholen dat dan ook willen, zegt het Europees Platform.

Dit jaar komen er 200 scholen bij. Elke nieuwe school krijgt 1750 euro subsidie. Eind 2011 gaven 584 scholen Engels, 43 Spaans, 34 Frans en 31 Duits. Op het voortgezet onderwijs is ook een ontwikkeling te zien richting internationalisering.

Het platform hoopt dat uiteindelijk elke basisschool in Nederland vroeg Engels gaat geven.

STER Reclame