Hackers hebben het medische dossier ingezien van 52 patiënten van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Dat zei minister Schippers in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Het ziekenhuis overlegt met het College Bescherming Persoonsgegevens over de manier waarop de patiënten het best kunnen worden ingelicht.

Een hacker meldde zondag dat de patiëntgegevens van het ziekenhuis slecht waren beveiligd en dat de gegevens van honderdduizenden mensen toegankelijk waren via internet. Het ging onder meer om röntgenfoto's, diagnoses, adressen, telefoonnummers en burgerservicenummers.

'Heel ernstig'

Schippers noemt de kwestie "heel ernstig" en zegt dat ze niet kan garanderen dat de gegevens van andere ziekenhuizen veilig zijn. Ze wil een onderzoek afwachten van toezichthouders als de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wel zei ze in de Kamer dat de bestaande normen en wetten beter kunnen worden nageleefd met "een nieuw Elektronisch Patiëntendossier volgens de hoogste veiligheidsnormen".

STER reclame