In Nederland gaan kinderen van migranten vaak voortijdig van school. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek naar de school- en arbeidsloopbaan van 10.000 jongeren in acht landen.

Zwakke leerlingen kunnen in het Nederlandse onderwijs na hun zestiende jaar zelf bepalen of ze nog verder willen leren. In de meeste andere Europese landen blijven zwakke jongeren verplicht tot hun achttiende jaar naar school gaan.

Extra begeleiding

Het zou ook beter zijn als de leerlingen pas op een latere leeftijd een keuze hoeven te maken voor het schoolniveau, zegt de Nederlandse socioloog en onderzoekscoördinator Maurice Crul. In bijvoorbeeld Zweden en Frankrijk doen jongeren dat pas op hun vijftiende, twee jaar later dan bij ons. Daardoor krijgen kinderen van migranten twee jaar langer de tijd hun taalachterstand in te lopen en dat gebeurt dan ook in die landen.

Door te investeren in extra begeleiding van kansrijke migrantenkinderen zouden die volgens Crul een onderwijsniveau hoger kunnen komen. Dat is goed voor de Nederlandse maatschappij, zegt Crul.

Middenmoot

Succesvolle kinderen van migranten hebben modernere opvattingen over de gelijkheid tussen man en vrouw, de verdeling van werk en zorg en ze hangen een modernere vorm van de islam aan dan laag opgeleide kinderen van migranten, aldus Crul.

In het Europese onderzoek naar de onderwijsprestaties van migrantenkinderen neemt Nederland overigens een plaats in de middenmoot in.

STER reclame