Minister Leers weigert de strengere eisen voor gezinsmigratie op te schorten zolang de formatie bezig is. Leers legt daarmee een wens van de Tweede Kamer naast zich neer. De Kamer komt met een tegenvoorstel.

Vandaag is een maatregel in werking getreden waardoor mensen die hun gezin of partner van buiten de Europese Unie over willen laten komen aan strengere eisen moeten voldoen.

Eisen

Zo moeten ze getrouwd zijn en langer dan een jaar in Nederland wonen.

Een meerderheid steunde vorige week een motie van GroenLinks die Leers opriep de strengere eisen voorlopig niet op te leggen. De verwachting is dat een volgend kabinet de maatregelen zal terugdraaien.

Niet mogelijk

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Leers nu dat intrekking van de maatregel juridisch-technisch niet meer mogelijk is. Bovendien zijn de formatieonderhandelingen nog in volle gang en is nog helemaal niet duidelijk hoe het beleid van het volgende kabinet er uit gaat zien.

Op initiatief van GroenLinks komt er een tegenvoorstel, waardoor in de praktijk de maatregelen niet worden uitgevoerd. Ook de PvdA steunt zo'n tegenvoorstel.

STER reclame