Aantal asielzoekers gedaald

time icon Aangepast

In het eerste half jaar zijn er minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4600 mensen deden het eerste halfjaar van 2012 een eerste aanvraag, vorig jaar waren dat er nog 5710. Minister Leers heeft de cijfers bekendgemaakt in de zogenoemde Vreemdelingenketen.

Het aantal tweede aanvragen is wel gestegen: van 1410 naar 2000. Dat gaat om mensen van wie het eerste asielverzoek is afgewezen.

Doorstroming

Leers onderstreept dat de daling van het aantal asielzoekers ingaat tegen de trend in Europa: gemiddeld neemt het aantal verzoeken in Europa juist toe.

De bezetting van de opvangcentra in Nederland is ook gedaald; Leers verklaart dat door de verminderde eerste aanvragen en doordat asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen sneller doorstromen naar gemeenten.

2450 vreemdelingen zijn het eerste halfjaar vrijwillig vertrokken naar het land van herkomst, ruim 400 meer dan in het eerste halfjaar van 2011. Ook het aantal uitzettingen van strafrechtelijk veroordeelde vreemdelingen is gestegen.

Europa

Leers blijft het belang benadrukken van een gemeenschappelijk Europees asielbeleid. Eerdere pogingen van hem om de Europese regels aan te scherpen hebben geen succes gehad.

STER Reclame