Het Verbond van Verzekeraars wil dat de privacywetgeving wordt aangepast om de schade die relschoppers aanrichten makkelijker te kunnen verhalen. Daarvoor heeft directeur Richard Weurding gepleit in het tv-programma De Vijfde Dag (EO).

Het verbond wil dat justitie strafdossiers en persoonsgegevens van relschoppers beschikbaar stelt. Aanleiding voor de oproep zijn de rellen in Haren van vorige week.

Duur en ingewikkeld

Weurding noemt de manier waarop het nu geregeld is duur en ingewikkeld. De verzekeraar van iemand die schade lijdt, spoort nu de dader op om de kosten op hem of haar te verhalen. Dat kost vaak meer dan de daadwerkelijke schade.

Om dat te vergemakkelijken wil Weurding dat het verbond gaat optreden namens alle verzekeraars. Daarvoor zijn de strafdossiers en persoonsgegevens nodig. De directeur stelt dat als de maatschappij relschoppers een halt wil toeroepen en de schade die zij aanrichten op hen wil verhalen, de maatschappij bereid moet zijn om de privacywetgeving "wat te verruimen".

Instrumentarium

Weurding hoopt dat de verzekeraars het instrumentarium krijgen om de schade op relschoppers te verhalen, zoals minister Opstelten in de Tweede Kamer heeft beloofd. Het Verbond van Verzekeraars is in overleg met het ministerie van Veiligheid.

STER reclame