NOS NieuwsAangepast

'Meer openheid salaris corporaties'

Door economieredacteur Gert-Jan Dennekamp en redacteur Jikke Zijlstra

Steeds meer bestuurders van woningcorporaties staan achter het idee om hun salarissen openbaar te maken. Dat zegt directeur-bestuurder Rob Haans van woningcorporatie de Key in Amsterdam. Een initiatiefgroep van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) buigt zich over de vraag hoe die gegevens dan gepubliceerd moeten worden.

Corporaties zijn al twee jaar verplicht om de salarisgegevens openbaar te maken in hun jaarverslag. "Maar dat gebeurt lang niet altijd", zegt Haans. "Of de informatie is moeilijk vindbaar of ergens verstopt. Er heerst nu te veel geheimzinnigheid over. Daar moet een einde aan komen", aldus Haans. "Wij willen daar geen gedoe en geheimzinnigheid meer over."

Haans wil het liefst dat corporaties de informatie zelf openbaar maken, of dat het gecombineerd gebeurt, onder regie van koepel Aedes, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties of de NVBW. "We kunnen het snel voor elkaar krijgen. Dan geef je gewoon openheid van zaken."

Lager salaris

Veel directeuren die sinds 2010 zijn aangetreden hebben een lager salaris dan hun voorgangers. Dat blijkt uit de reacties die de NOS heeft gekregen naar aanleiding van het salarisonderzoek van gisteren. Op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de NOS dit overzicht samengesteld.

Bij corporatie de Key in Amsterdam verdiende volgens onze gegevens de bestuurder in 2010 509.000 euro. Volgens de huidige bestuurder Rob Haans is dit bedrag een totale bruto declaratie van de interim-manager, inclusief btw. "De actuele situatie bij de Key wijkt sterk af van die in 2010. Het huidige salaris van de directeur van de Key bedraagt 188.000 euro, plus nog 43.404 euro pensioenpremie. Totaal 218.085 euro. "Geheel conform de Aedescode en ook binnen het beloningsmaximum van de Wet Normering Topinkomens waar de Eerste Kamer binnenkort een besluit over neemt", aldus Haans.

Bij corporatie Elkien in Heerenveen kreeg de toenmalige bestuurder van corporatie twee jaar geleden meer dan vijf ton voor zijn verdiensten. Volgens het jaarverslag bestaat dat bedrag uit een salaris van bijna 150.000 euro en een vertrekvergoeding van 370.000 euro. "Die vergoeding was gebaseerd op juridische arbeidsrechtelijke afspraken uit het verleden", aldus Elkien.

Ruim vier ton

De toenmalige bestuurder van Woonconcept in Meppel kreeg in 2010 een beloning van ruim vier ton. Volgens Woonconcept is in 2010 bij het salaris van deze bestuurder een eenmalige storting gedaan vanwege vroegpensioen; "Zijn salaris was toen 175.000 euro."

De huidige directeur Sandra Korthuis verdient 167.208 euro, inclusief werkgeverslasten en pensioenkosten. Volgens Korthuis ontstaat een verkeerd beeld van de salarissen van corporatiedirecteuren omdat de werkgeverslasten bij het salaris worden opgeteld. Korthuis: "In andere discussies worden die buiten beschouwing gelaten en daarmee wordt de kans groot dat appels en peren worden vergeleken met onterechte beeldvorming als gevolg."

Ook de bestuurder van corporatie De Marken in Deventer met 998 woningen heeft gereageerd. Volgens de cijfers van het ministerie verdiende zij 148.000 euro. "Het inkomen wat tevoorschijn komt, is niet juist. Veel te hoog."

Balkenendenorm

Casade heeft in 2010 na zestien jaar afscheid genomen van een directeur. De beëindigingsregeling is opgeteld bij het salaris en dat is volgens de corporatie niet terecht. Daarnaast wordt het salaris van een interim-bestuurder vermeld. Volgens de corporatie gaat het hier om een tijdelijke situatie. De nieuwe directeur krijgt 128.000 euro. "Dit is ver onder de balkenendenorm en zo hoort het ook, zeker voor een kleinere corporatie met 8.000 woningen."

Bij Rochdale heeft de vergoeding in 2010 ook betrekking op een interim-bestuurder. De huidige bestuurder valt wel binnen de norm en verdiende in 2011 171.631 euro.

Volgens woningbouwvereniging Moordrecht heeft het ministerie niet de juiste cijfers verzameld. De bestuursleden en de commissarissen kregen in 2010 elk een vergoeding van 1500 euro, en niet 2000 euro zoals in ons overzicht staat vermeld. Ook voor dit jaar bedraagt de vergoeding 1500 euro.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl