Als de bezuinigingen op het Deltafonds doorgaan, kunnen stukken dijk niet meer versterkt worden. Dat zeggen de Waterschappen. Zij doen een beroep op de onderhandelaars voor een nieuw kabinet om de bezuinigingen terug te draaien.

In het Vijfpartijenakkoord was afgesproken dat er niet bezuinigd zou worden op het onderhoud van de dijken. Maar in de Miljoenennota staat toch een bezuiniging van 600 miljoen euro op het Deltafonds. Dat is tot 10 procent van het totale budget.

"30 procent van de dijken in Nederland is afgekeurd, nota bene op basis van normen uit 1960. Als er geen geld komt om die dijken te versterken, hebben we een groot probleem", zegt dijkgraaf Jan Geluk in het NOS Radio 1 Journaal. "Twee derde van Nederland kan in theorie overstromen."

Watersnoodramp

Volgens Geluk proberen de Waterschappen zo sober en doelmatig mogelijk te werken. "Maar het klimaat werkt niet mee. We krijgen te maken met een stijging van de zeespiegel en rivieren die meer water moeten afvoeren. We moeten er dus alles aan doen om de dijken steviger te maken."

Hij waarschuwt dat er in het verleden na een crisis of oorlog vaker problemen waren met de dijken. Over de watersnoodramp in 1953 zegt hij: "Door de crisis in de jaren dertig en de oorlog in de jaren veertig waren de dijken niet goed onderhouden. Het was voor de oorlog al bekend dat de dijken niet sterk genoeg waren. Die fout moeten we nu niet maken."

STER reclame