Dertien psychiatrische patiënten zijn vorig jaar geholpen met het beëindigen van hun leven. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

Het aantal is groter dan in voorgaande jaren. In 2010 kwamen er twee meldingen binnen van euthanasie bij psychiatrische patiënten, in 2009 nul.

Algemeen secretaris Visée van de toetsingscommissies noemt de stijging opvallend. Voorheen werd een vraag om levensbeëindiging van een psychiatrische patiënt vaak beoordeeld als een vraag om hulp.

Weloverwogen

Het afgelopen jaar toont volgens de commissies aan dat er sprake kan zijn van een weloverwogen verzoek, "waarbij de patiënt er blijk van geeft relevante informatie te kunnen bevatten, ziekte-inzicht te hebben en consistente overwegingen gebruikt".

In 2011 werden 49 gevallen gemeld van euthanasie bij mensen in een vroeg stadium van dementie. Dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2010.

Het totaal aantal euthanasiegevallen dat bij de toetsingscommissies werd gemeld kwam uit op 3695, een stijging van 18 procent. De toename zet al jaren door: sinds 2006 is het aantal gemelde euthanasiegevallen bijna verdubbeld.

Evaluatie

Waarom het aantal euthanasiegevallen stijgt, is niet bekend. De toetsingscommissies doen er geen uitspraken over en verwijzen door naar de evaluatie van de 'Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding'. Die wordt later dit jaar verwacht.

STER reclame