De vergoeding van de zorg in Nederland moet grondig veranderen, vindt de Sociaal-Economische Raad. Zo moeten ouderen in een instelling meer zelf gaan betalen voor bijvoorbeeld hun huisvesting en maaltijden.

Dat staat in een stuk dat een SER-commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Jet Bussemaker publiceert met het oog op de kabinetsformatie. De voorstellen zijn bedoeld om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Het duidelijkst zijn de ideeën voor de zorg voor ouderen en langdurig zieken, die nu volledig uit de AWBZ wordt betaald.

Echte zorg

Uit de AWBZ zou alleen de echte zorg betaald moeten worden. Voor huisvesting, voeding en welzijn moeten mensen zo veel mogelijk zelf betalen, ook als ze in een instelling wonen.

Voor de ouderenzorg wil de SER dat alleen zware zorg (verpleging, behandeling en intensieve verzorging en begeleiding) onder de AWBZ valt. Lichtere zorg moeten de gebruikers zelf betalen. De verzekeraars zouden voor hun klanten de noodzakelijke zware zorg moeten regelen.

Scherper kiezen

De verzekeraars zouden op basis van kwaliteit en prijs ook scherper moeten kiezen met welke instellingen ze contracten sluiten. De patiënt die van die instelling gebruik maakt, kan worden beloond door de kosten buiten het eigen risico te houden. Om burgers meer bewust te maken van de kosten, stelt de SER voor om regelmatig kostenoverzichten te sturen.

De commissie pleit verder voor het betalen van zorg op basis van het resultaat van een behandeling. "Al is dat is geen eenvoudige opgave, want informatie over kwaliteit, medische standaarden en bewezen effectieve behandelingen is niet altijd voorhanden", schrijft de commissie. Daarom moet die informatie eerst worden verzameld.

Het stuk van de commissie is een ontwerpadvies op hoofdlijnen. De SER wil komend voorjaar met een uitgebreider vervolgadvies komen.

STER reclame