De winst van zelfstandig werkende medisch specialisten is in de periode 2001-2009 jaarlijks met gemiddeld 8,3 procent gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In diezelfde periode steeg de winst van zelfstandige huisartsen met gemiddeld 5,6 procent en dat van tandartsen met 4,4 procent per jaar.

In 2010 zijn de tarieven van specialisten bijgesteld; ze gingen ruim 20 procent naar beneden en dat is ook te zien in de eerste winstcijfers over 2010. Vorig jaar kwam daar de wettelijke beperking van maximaal 2,5 procent winstgroei in de zorg bij.

Medisch specialisten maakten tot 2009 gemiddeld 259.000 euro winst per jaar. Dat is meer dan twee keer zo veel als de winst van huisartsen (125.000 euro) en tandartsen (119.000 euro).

Verschillen

In 2008 groeide de winst het meest: 15 procent. In dat jaar werd de financiering van medisch-specialistische zorg ingrijpend veranderd. Zelfstandige huisartsen zagen de winst vooral in 2006 stijgen; het jaar waarin de Zorgverzekeringswet is ingevoerd. Daarna nam de winst steeds verder af.

De verschillen tussen de verschillende specialismen waren groot. Anesthesiologen en radiologen hadden met zo'n 12 procent per jaar de hoogste winstgroei. Bij cardiologen was de groei met 4 procent het laagst.

Medisch specialisten, huisartsen en tandartsen in loondienst verdienden gemiddeld 3,2 tot 3,7 procent per jaar meer. De gemiddelde loonstijging in de zorg kwam uit op 2,6 procent.

STER reclame