De Duitse regering dreigt energieproducenten te verplichten om oude centrales komende winter in productie te houden. Berlijn vreest voor energietekorten, zo meldt het Duitse persbureau DPA.

Oude centrales die worden gestookt op fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas, zijn steeds minder rendabel. Ze moeten het in Duitsland afleggen tegen wind- en zonne-energie. Door de toenemende productie van groene stroom dalen de inkoopprijzen.

Tekort

Omdat er geen meldingsplicht is voor het stilleggen van energiecentrales, zou er zomaar een tekort kunnen ontstaan. Volgens DPA houdt het ministerie van Economie rekening met een tekort van honderden megawatt.

"Tegen die achtergrond is het ministerie bezig de regels zo te wijzigen dat de voorzieningen in Duitsland zeker gesteld worden", zo meldt een bron op het ministerie.

Energieproducenten hopen dat de regering met een financiële regeling komt om onrendabele centrales in de lucht te houden.

Kernenergie

Doordat de afgelopen winter acht kerncentrales stil waren gelegd, was de situatie toen ook zorgelijk. Daarom zijn er al wel afspraken gemaakt over energieleveranties, ook vanuit centrales in Oostenrijk. Toch zou dat niet voldoende kunnen blijken.

Wind- en zonne-energie nemen in Duitsland een hoge vlucht. Vrijdag werd er een record geboekt, toen tussen 13.00 en 14.00 uur in totaal 31.500 megawatt aan groene stroom werd opgewekt. Van de energie die in Duitsland wordt opgewekt is inmiddels 45 procent afkomstig uit wind- en zonne-energie.

STER reclame